facebook_page_plugin

Polityka prywatności

 

Poniższa Polityka Prywatności, jest szczegółowym dokumentem prezentującym informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prywatności użytkowników Strony – serwisu internetowego kpgk.org

Niniejszy dokument ma za zadanie poinformowanie użytkowników jakie informacje na jego temat są gromadzone oraz o sposobie ich wykorzystania. Niniejsza Polityka Prywatności zapewnia wypełnienie obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa, w tym wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Administratorem Strony jest:

Prezes stowarzyszenia Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo

Renata Wójcik

Przecław 96c/7

72-005 Przecław

Kontakt do Administratora Strony:

kontakt administrator danych

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach komunikacyjnych, marketingowych i statystycznych, których podstawą prawną jest art. 6 ustęp 1 litera f) RODO (uzasadniony interes).

  • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  • jedynie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

Jakie dane użytkownika są gromadzone?

1. Miejsce pozyskania: podstrona/podstrony zawierająca(e) formularz kontaktowy/adres mailowy/wskazanie innej formy komunikacji bezpośredniej.

Zbieramy jedynie niezbędne indywidualne dane umożliwiające skontaktowanie się z nami. Są to dane obowiązkowe. Powyższe dane są zbierane w celu udzielenia indywidualnej, spersonifikowanej odpowiedzi i identyfikacji nadawcy.

Zbieranie tych danych poprzedzone jest uzyskaniem każdorazowej, dobrowolnej i aktywnej zgody (zaznaczanie stosownego okienka podczas wypełniania formularza) i ograniczają się jedynie do podania minimalnych, niezbędnych informacji służących do realizacji danego celu (np. przygotowania oferty, odpowiedzi na zapytanie itp.). Dane takie mogą być także zbierane poza Stroną np. poprzez umieszczenie na Stronie kontaktu telefonicznego, adresu do korespondencji lub za pomocą innej wskazanej formy komunikacji na przykład komunikatora internetowego.

2. Miejsce pozyskania: wszystkie podstrony

a) Strona może zbierać spseudonimizowane i/lub zanonimizowane dane Użytkowników poprzez zastosowanie kodu

  • Google Analytics – do analizowania statystyk strony
  • Google AdWords – do celów reklamowych
  • Facebook
  • YouTube – kod osadzający film na Stronie z serwisu YouTube

b) Zapisy w logach serwera.

Strona jest hostowana na serwerach profesjonalnej firmy hostingowej - home.pl. Każdorazowe wejście na stronę (wywołanie strony) powoduje, że po stronie serwera zapisywane są następujące spseudonimizowane dane Użytkownika: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej.

Powyższe dane służą obsłudze technicznej, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz poprawności działania systemu i mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych przepisów obowiązującego prawa.

Polityka plików cookies

Co to są pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka”

Przeglądarka internetowa Użytkownika może także przechowywać tzw. pliki cookes, które mogą ułatwiać korzystanie ze Strony w przyszłości. Pliki cookies w żaden sposób nie przekazują jakichkolwiek indywidualnych danych osobowych odwiedzającego.

Użytkownik ma także możliwość wyłączania lub kasowania plików cookies korzystając z odpowiedniej opcji w menu swojej przeglądarki internetowej.

Podstawa prawna.

Strona spełnia wymogi prawne dotyczące Prawa Telekomunikacyjnego realizującego zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony prywatności 2002/58/ WE na umieszczenie plików cookies oraz art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurę zbierania w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w przeglądarce internetowej (szczegóły poniżej). W przypadku braku zmiany tych ustawień pliki cookies będą zapisane w pamięci danego urządzenia za pomocą którego przeglądana jest ta Strona internetowa.

W jakim celu stosuje się pliki cookies?

Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies w celach analitycznych (anonimowe dane statystyczne odwiedzalności strony), marketingowych oraz do personalizacji treści pod kątem preferencji lub wygody użytkownika. Pliki takie stosowane mogą być także przez zewnętrzne serwisy społecznościowe – takie jak na przykład: Facebook, YouTube czy Google, w tym Google Analytics.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w dziale: Google Analytics – zabezpieczanie danych https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jak wyłączyć i usunąć pliki cookies?

Istnieje możliwość wyłączna i usunięcia plików cookies. Z uwagi na wielość urządzeń, przeglądarek i systemów operacyjnych instrukcji jak tego dokonać należy szukać każdorazowo w plikach pomocy i/lub w wyszukiwarce.

Jak długo dane będą przechowywane?

Indywidualne dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika w celach kontaktowych/ marketingowych i/lub informacyjnych będą przechowywane bezterminowo do momentu ewentualnego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Jakie są zasady przekazywania danych?

Dane indywidualne nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania od Administratora (np. organom wymiaru sprawiedliwości) na mocy ściśle określonych przepisów obowiązującego prawa.

Jak są zabezpieczone dane?

Administrator Strony zapewnia dołożenie należytej staranności w celu skutecznego zabezpieczania i ochrony uzyskanych danych osobowych. Dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione i to jedynie w tym zakresie, który jest niezbędny w ramach wykonywanej przez nich pracy. Wprowadzono także stosowne zabezpieczania organizacyjne i techniczne, których celem jest skuteczna ochrona danych. Do współpracy w zakresie przetwarzania danych wybrano tylko wąskie grono profesjonalnych podmiotów przetwarzających i spełniających najwyższe wymogi w zakresie należytej ochrony danych.

Użytkownikowi przysługują prawa określone w art. 15 - 20 RODO, w tym min. prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest od dnia 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pin It